Return to Life

Nikt nie zna swojej przyszłości i nie wie, co przyniesie...
Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro...
Rehabilitacja przez sport... – pomóż nam wrócić dzisiaj...!

Rehabilitacja kończy się, gdy zaczyna się samodzielność...

My też kiedyś byliśmy w pełni sprawni...

Droga do sukcesów sportowców z niepełnosprawnościami przebiega zwykle podobnie. Najpierw jest wypadek lub choroba, załamanie i dramat, obejmujące nie tylko poszkodowanego, ale także jego rodzinę. Z czasem przychodzi refleksja i chęć powrotu do choćby namiastki normalności.

Zgłoszenie do nas i rozpoczęcie regularnego uprawiania sportu gwarantuje szybsze pokonanie drogi do aktywności. To najlepszy z możliwych wyborów. Treningi w „Starcie” poza satysfakcją stricte sportową, pełnią także funkcję terapeutyczno-rehabilitacyjną. Zwykle już kilka tygodni wystarczy, by dostrzec wyraźne postępy. Nie tylko na płaszczyźnie fizycznej, lecz także w sferze mentalnej, w nastawieniu do otaczającego świata...


FAKTY O SPORCIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH >>>

„Człowiek tyle jest wart,
ile może dać drugiemu człowiekowi”

św. Jan Paweł II

Determinacja

Sportowcy z niepełnosprawnościami
odznaczają się niezwykłym
charakterem, który buduje wielka siła
woli, zdolności fizyczne oraz
niewiarygodne umiejętności sportowe
pozwalające na osiągniecie wyników
redefiniujących to, co możliwe.

Kolarz

Sport jest jedną z najlepszych dróg, która pozwala nam, osobom z niepełnosprawnościami, wrócić do normalnego życia.

W nowej sytuacji życiowej człowiek szuka sensu.

Szuka motywacji... Sukcesu... I musi na nowo się odnaleźć. Poznaje swoje ograniczenia i odkrywa możliwości. Tak naprawdę uczy się siebie na nowo... Dzięki treningowi sportowemu, dzięki pasji, którą staje się sport zaczyna pokonywać swoje własne słabości, łamie stereotyp osoby niepełnosprawnej i – poznając swoje mocne strony – staje się silniejszy.

Sport pomaga nam wyznaczać nowe granice możliwości, o których nie mieliśmy pojęcia i znacznie przyspiesza powrót do normalności. Powrót do pełnego życia...

Rywalizacja jest dodatkowym bodźcem motywującym do treningu, do zmiany sposobu życia, do otwarcia się na innych ludzi i pełnej integracji z osobami pełnosprawnymi.

Zacierają się bariery i znikają ograniczenia, które do tej pory wydawały się nie do pokonania. Wzrasta samoocena i wiara we własne możliwości. Potrafimy czerpać znowu radość z życia. Odkrywamy przyjemności i zaczyna się nasze pozytywne myślenie o nas samych...

Dokonuje się nasza rehabilitacja nie tylko w zakresie ruchowym, ale także społecznym i zawodowym.

Cel zostaje osiągnięty. Jednak jego osiągnięcie wiąże się z finansami, a środki budżetowe są niewielkie i niewystarczające.

Oprócz obozów szkoleniowo-integracyjnych na których osoby z niepełnosprawnościami na nowo odnajdą siebie niezbędna jest ogólnokrajowa edukacja społeczna oraz szeroko zakrojona kampania informacyjna.

Wierzymy, że wesprą Państwo działalność Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego oraz Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „START" i przekażą środki na sfinansowanie idei: „Sport paraolimpijski – powrót do życia”... Pomoc słabszym uszlachetnia...

Nie zapominajmy: rehabilitacja kończy się, gdy zaczyna się samodzielność.

„Sportowiec reprezentujący nasz kraj na arenie międzynarodowej
jest naszym dobrem narodowym i powinniśmy go wspierać…”

Philip Craven, Prezydent Międzynarodowego
Komitetu Paraolimpijskiego

„Sport paraolimpijski – powrót do życia”

 1. Idea rehabilitacji przez sport skierowana jest do osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.
 2. Dopasowanie dyscypliny sportu poprzez udział w zgrupowaniach sportowych z zawodnikami paraolimpijskimi.
 3. Profesjonalne badania wysiłkowe i praca z dietetykami sportowymi przygotowanymi do pracy z osobami z niepełnosprawnościami.
 4. Trening fizyczny prowadzony przez trenerów przygotowanych do pracy z osobami z niepełnosprawnościami.
 5. Praca z fizjoterapeutami i psychologami sportowymi przygotowanymi do pracy z osobami z niepełnosprawnościami.
 6. Poznawanie swoich możliwości i przełamywanie barier.
 7. Udział w zawodach osób z niepełnosprawnościami i zawodach integracyjnych.
 8. Nabywanie umiejętności pracy w zespole i możliwość przebywania z ludźmi mającymi takie same zainteresowania.
 9. Pozbycie się monotonii spowodowanej zbyt częstym przebywaniem w domu, nagrody, stypendia i uznanie społeczne oraz uruchamianie procesu powrotu do społeczeństwa, a w konsekwencji integracja społeczna.

Dzięki pracy z zawodnikami paraolimpijskimi, którzy w swojej karierze sportowej plasowali się czołówce światowej sportowców z niepełnosprawnościami nasi nowi podopieczni z niepełnosprawnościami mają szansę na znalezienie nowego celu, rehabilitację i powrót do normalnego życia.

Sport, który staje się pasją i wyzwaniem, powoduje odnalezienie sensu w życiu i motywuje. Każdy, kto zaczyna uprawiać sport wyczynowy dąży do tego, aby jego osiągnięcia były jak najlepsze. Zawodnicy z mniejszymi predyspozycjami do sportu wyczynowego zaczynają uprawiać go amatorsko, dla lepszego samopoczucia, a swoje nowe umiejętności wykorzystują w życiu codziennym lub w rywalizacji z innymi w zawodach amatorskich.

Oprócz pucharowych zawodów europejskich i światowych organizowane są zawody o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim. To imprezy sportowe, w których może wystartować każda osoba z niepełnosprawnością. Zawody są najczęściej integracyjne, a więc można zmierzyć się z osobami pełnosprawnymi. Bardzo często taka rywalizacja powoduje wzrost własnej wartości i dostarcza motywacji do dalszego wysiłku. Usamodzielnia osobę z niepełnosprawnością...!

Osoba, która zna swoją wartość, potrafi pokonywać bariery, które do tej pory wydawały się nie do przejścia. Jest w stanie funkcjonować samodzielnie i podejmować nowe wyzwania. Człowiek, który całe życie zawodowe był aktywny wraca do swojego dawnego stylu życia. Następuje rehabilitacja fizyczna i znacznie od niej ważniejsza – psychiczna...! Nasz podopieczny jest zrehabilitowany i gotowy do nowego życia... Prywatnego i zawodowego...PROPONOWANE ZMIANY >>>

Odwaga

Sportowcy z niepełnosprawnościami
pokazują światu, czego można
dokonać, gdy człowiek przekracza
granice własnej wytrzymałości.

„Sport pozwolił mi na powrót...
Powrót do prawdziwego życia...”

Andrzej Szczęsny, paraolimpijczyk

Andrzej Duda – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Łukasz Szeliga – Prezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego

Andrzej Duda – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Łukasz
Szeliga – Prezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego

PAKIET SPONSORSKI >>>Szanowni Państwo,
WARTO POMAGAĆ!

Co siódmy mieszkaniec Polski jest osobą z niepełnosprawnością… Wielu z nich niestety wciąż doznaje społecznego wykluczenia, napotykając w życiu na nieprzekraczalne bariery fizyczne, kulturowe, edukacyjne czy właśnie społeczne.

Przeciwdziałać wykluczeniu tych osób można w wieloraki sposób, a jednym ze skuteczniejszych jest sport, który osoby z niepełnosprawnościami mogą uprawiać w każdym wieku i w każdym stopniu inwalidztwa! A sport skutecznie rehabilituje, między innymi doprowadzając do skompensowania doznanego uszkodzenia przez inne układy, czy stymulując osobę z niepełnosprawnością do własnej aktywności i uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia.

Warto dodać, że sport taki oparty jest na dyscyplinach uprawianych przez osoby pełnosprawne, jedynie z modyfikacjami niezbędnymi dla zawodników z niepełnosprawnościami. I dyscyplin tu jest naprawdę wiele: amp futbol, boccia, bowling, curling na wózkach, goalball, judo, kajakarstwo, kolarstwo, koszykówka na wózkach, lekkoatletyka, łucznictwo, monoskiing, narciarstwo alpejskie, parabadminton, parajeździectwo, piłka siatkowa na siedząco, piłka siatkowa na stojąco, pływanie, podnoszenie ciężarów, rugby na wózkach, strzelectwo, szachy, szermierka na wózkach, taniec integracyjny, tenis na wózkach, tenis stołowy, wioślarstwo, żeglarstwo…

Osoby z niepełnosprawnościami mogą uprawiać sport amatorsko, mogą też wyczynowo. Paraolimpiady organizowane są na świecie już od 1960 roku! Że są to „zmagania na serio” niech zaświadczy fakt, iż w ostatnich Igrzyskach Olimpijskich nasza stuosobowa drużyna paraolimpijskich zawodników wywalczyła 36 medali, zaś 218-osobowa kadra narodowa jedynie 10...! A przed nami wrześniowe XV Letnie Igrzyska Paraolimpijskie w Rio de Janeiro!

Święty Jan Paweł II kilkukrotnie w swych Homiliach podkreślał, że to rodzina, państwo, Kościół – każda struktura stosownie do własnej natury i własnych zadań – jest powołana do odkrywania wielkości człowieka i wartości cierpienia „obecnego w świecie, by wyzwalać miłość […], by przekształcać całą cywilizację ludzką w cywilizację miłości” – dodając, iż pomoc i ochrona winny być udzielone osobom z niepełnosprawnościami nawet wtedy, gdy „pociąga to za sobą zwiększone koszty ekonomiczne”.

Zatem warto pomagać w rozwoju sportu osób z niepełnosprawnościami, warto pomagać naszym Paraolimpijczykom!

Motywacja

Sportowcy z niepełnosprawnościami
stanowią przykład dla innych, dając
im niezbędną siłę i zachęcając do
uprawiania sportu.

„Sportowiec reprezentujący nasz kraj na arenie międzynarodowej
jest naszym dobrem narodowym i powinniśmy go wspierać…”

Philip Craven, Prezydent Międzynarodowego
Komitetu Paraolimpijskiego

Główni Partnerzy Idei:

PKPar

Polski Komitet Paraolimpijski (PKPar) został powołany w 1998 r. Wyznacza on działania podejmowane przez Ruch Paraolimpijski w Polsce oraz nimi kieruje. Realizując swoje cele, współdziała z organizacjami kultury fizycznej, organizacjami młodzieżowymi, związkami sportowymi oraz instytucjami i organizacjami zainteresowanymi rozwojem kultury fizycznej osób z niepełnosprawnościami.CELE I MISJA POLSKIEGO KOMITETU PARAOLIMPIJSKIEGO:

 • propagowanie, krzewienie i upowszechnianie zasad oraz idei paraolimpizmu,
 • współudział w inspirowaniu i organizowaniu sportu osób z niepełnosprawnościami, szczególnie sportu paraolimpijskiego w Polsce,
 • reprezentowanie polskiego sportu w Międzynarodowym Komitecie Paraolimpijskim oraz wobec narodowych komitetów paraolimpijskich,
 • przygotowywanie i uczestnictwo polskiej reprezentacji narodowej w Igrzyskach Paraolimpijskich,
 • wykonywanie zadań wynikających z postanowień Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego i Walnego Zgromadzenia Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego oraz zadań zlecanych przez Władze Państwa


Polski Komitet Paraolimpijski > > >

PZSN Start

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” powstał w 1952 roku jako pierwsza organizacja w naszym kraju, która rozpoczęła działalność sportowo-rehabilitacyjną skierowaną do osób z niepełnosprawnościami. W 1972 roku „Start” doprowadził do pierwszego występu polskich sportowców z niepełnosprawnościami na letnich Igrzyskach Paraolimpijskich w Heidelbergu.Zadaniem „Startu” jest tworzenie sportu wyczynowego i pozyskiwanie funduszy na jego rozwój. Ważnymi celami są centralne szkolenie sportowców z niepełnosprawnościami i przygotowanie reprezentacji Polski do zawodów międzynarodowych: igrzysk paraolimpijskich, mistrzostw świata i Europy. Niemniej istotne jest przyciąganie do sportu nowych osób, przyszłych mistrzów, którzy wezmą na swoje barki ciężar reprezentowania kraju na arenach sportowych. Nasze środowisko zabiega o pełną profesjonalizację zmagań zawodników. Tylko wtedy uda się zrealizować ideę całkowitej integracji sportowców z niepełnosprawnościami z pełnosprawnymi.

Realizacja idei rehabilitacji przez sport paraolimpijski jest jednym z najlepszych środków do poprawy i podtrzymywania sprawności psychofizycznej. Każda osoba z niepełnosprawnością może poprzez uprawianie sportu realizować specyficzne dla danego rodzaju niepełnosprawności cele. Walczyć z wykluczeniem społecznym.


Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych "START" > > >

Równość

Dzięki osiąganiu wyników w sporcie sportowcy
z niepełnosprawnościami obalają stereotypy
i zmieniają sposób ludzkiego myślenia, co pozwala
innym niepełnosprawnym łatwiej odnaleźć się
w dzisiejszym świecie. Widok niepełnosprawnych
dokonujących nadludzkich wręcz sportowych
wyczynów ogranicza dyskryminację
i przełamuje bariery społeczne.

Kontakt:

tel. +48 792 223 610
e-mail: promocja@return2life.pl

© 2016 Return to Life | Design: Agencja Reklamowa GRUBA RYBA